Badania Patentowe

 • 1

  Badanie Stanu Techniki

  Ogólne rozeznanie dziedziny obejmującej przedmiot badania pozwalające na określenie kategorii chronionych rozwiązań, w szczególności dla późniejszego badania zdolności i/lub czystości patentowej.

 • 2

  Badanie Stanu Techniki i Zdolności Patentowej

  Określa, czy przedmiot badania cechuje się zdolnością ochronną i może stanowić przedmiot zgłoszenia wynalazku/wzoru użytkowego.

  Jest zalecane przed dokonaniem pierwszego zgłoszenia:

  • jeżeli jego wyniki są pozytywne – pozwala właściwie wyróżnić przedmiot badania na tle stanu techniki, a tym samym zdefiniować możliwie najszerszy zakres jego ochrony i zoptymalizować późniejsze postepowanie patentowe;
  • jeżeli jego wyniki są negatywne - pozwala uniknąć kosztów postepowania patentowego, które może nie zagwarantować uzyskania ochrony.
 • 3

  Badanie Czystości Patentowej

  Określa, czy przedmiot badania może być wykorzystywany rynkowo bez potencjalnego naruszania cudzych praw wyłącznych (istniejących, a także możliwych do uzyskania w dacie wykonania badania).

Wszystko to, co przed dokonaniem zgłoszenia patentowego zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

stan techniki

 

Badania patentowe przeprowadzamy zawsze ze szczególną starannością, ponieważ to właśnie ich wyniki determinują decyzje odnośnie dalszego postępowania patentowego i ich konsekwencje.

Rezultaty badania mają formę raportu, który zawiera listę powiązanych dokumentów patentowych oraz - niezależnie od wyników badania - końcową opinię rzecznika przeprowadzającego badanie wraz z sugestiami co do dalszych działań.

Dokumenty patentowe jakie załączamy do raportu z badań są ściśle powiązane z jego przedmiotem. Dzięki temu nasz zleceniodawca otrzymuje jedynie najbliższy przedmiotowi badania stan techniki.

Przygotowanie techniczne i wieloletnie doświadczenie pozwala nam zrozumieć istotę każdego z badanych rozwiązań. Niejednokrotnie juz w trakcie badania potrafimy zdefiniować je lepiej niż specjaliści ze strony zleceniodawcy.