Postępowanie Patentowe

 • 1

  Postępowanie patentowe przed UPRP

  Zmierza do uzyskania patentu na terenie Polski i trwa nawet do 6 lat. W trakcie postępowania przed UPRP możliwe jest zawężenie wnioskowanego zakresu ochrony patentowej lub konwersja zgłoszenia patentowego na zgłoszenie wzoru użytkowego.

 • 2

  Europejskie postępowanie patentowe

  Zmierza do udzielenia patentu europejskiego, który może być walidowany w wybranych krajach europejskich. Zgłoszenie dokonywane jest zwykle w języku angielskim. W trakcie postępowania EPO może proponować zawężenie wnioskowanego zakresu ochrony patentowej.

 • 3

  Procedura PCT

  Umożliwia ujednolicenie międzynarodowej procedury patentowej i odroczenie decyzji o ochronie patentowej za granicą w wybranych krajach układu PCT do 30-31 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia.

 • 4

  Postępowanie patentowe za granicą

  Zmierza do uzyskania patentu w wybranym kraju świata i może stanowić kontynuację (faza krajowa) procedury PCT.

 

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem postępowania na każdym jego etapie od dokonania zgłoszenia, przez udzielenie, aż do wygaśnięcia ochrony prawnej. Ponadto doradzamy naszym klientom, jaki wariant zgłoszenia byłby najkorzystniejszy, w zależności od ich oczekiwań i planów rozwoju.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań zarówno przed polskim jak i Europejskim Urzędem Patentowym. Naszą skuteczność dokumentuje ochrona patentowa większości prowadzonych przez nas zgłoszeń, w tym również spraw z pozoru beznadziejnych, jakie przejęliśmy w toku ich postepowania.

Korzystamy z autorskiego systemu zarządzania aktywami własności intelektualnej wyspecjalizowanego pod kątem międzynarodowych postępowań patentowych, który pozwala na efektywne i niezawodne nadzorowanie ich przebiegu.