Wzory Przemysłowe

  • 1

    Polskie zgłoszenia wzorów przemysłowych

    Umożliwiają ochronę wzoru przemysłowego w Polsce. Jeśli nie ma formalnych przeszkód do udzielenia ochrony prawo z rejestracji wydawane jest do roku od daty zgłoszenia.

  • 2

    Europejskie zgłoszenia wzorów przemysłowych (RCD)

    Umożliwiają ochronę Zarejestrowanych Wzorów Wspólnotowych na terenie Unii Europejskiej. Certyfikat ochrony wydawany jest przez OHIM w ciągu 5-10 dni od daty zgłoszenia.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Ochrona wzoru przemysłowego obejmuje te cechy wytworu, które na zorientowanym użytkowniku nie wywołują odmiennego ogólnego wrażenia z innym wzorem ujawnionym wcześniej i nie obejmuje cech wynikających wyłącznie z funkcji technicznej wytworu.

wzór przemysłowy

 

Wzory przemysłowe chronią głównie zewnętrzną postać wytworu widoczną podczas jego wykorzystywania, a ochrona obejmuje jedynie te cechy wytworu, które na zorientowanym użytkowniku nie wywołują odmiennego ogólnego wrażenia z innym wzorem ujawnionym wcześniej. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nie obejmuje też tych cech wytworu, które wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej.

Z drugiej strony, ponieważ zgłoszenia wzorów przemysłowych nie podlegają badaniom merytorycznym w trakcie postepowania zgłoszeniowego, prawo z rejestracji można uzyskać stosunkowo szybko. Ewentualna ocena merytoryczna zdolności rejestracyjnej wzoru może mieć miejsce dopiero w trybie unieważniania prawa z rejestracji. Również i w tym zakresie posiadamy znaczne doświadczenie zarówno dla polskich, jak i wspólnotowych wzorów przemysłowych.

Dochodzeniem roszczeń związanych z naruszaniem wzorów wspólnotowych zajmują się wyspecjalizowane centralne sądy krajowe. W Polsce sprawy wzorów przemysłowych rozpatruje Centralny Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych – XXII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie.