Znaki Towarowe

 • 1

  Zgłoszenia znaków towarowych

  Dla dokonania zgłoszenia konieczne są jedynie następujące informacje:

  1. nazwa i adres firmy oraz numery NIP i REGON;
  2. znak towarowy;
  3. towary i/lub usługi, jakie są lub będą znakiem oznaczane.
 • 2

  Zakres terytorialny ochrony

  Znaki towarowe mogą być chronione:

  • w Polsce - poprzez rejestrację udzielaną przez UPRP;
  • na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej - poprzez rejestrację wspólnotowego znaku towarowego przez OHIM w Alicante;
  • na terytorium krajów na całym świecie – w trybie tzw. Rejestracji Międzynarodowej udzielanej przez WIPO w Genewie lub za pośrednictwem zagranicznych kancelarii patentowych.

Oznaczenie, które umożliwia nabywcom odróżnienie towarów (usług) danego producenta od tego samego rodzaju towarów (usług) innych producentów.

Może nim być na przykład:

 • słowo;
 • kombinacja słów, liter, cyfr a także slogan, nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa itp.;
 • rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna;
 • logo, połączenie elementów słownych i graficznych;
 • forma przestrzenna (np. kształt, opakowanie produktu);
 • melodia lub inny sygnał dźwiękowy.
znak towarowy (marka)

Rejestracja znaku towarowego udzielana jest na 10 lat, lecz może być przedłużana na kolejne okresy 10. letnie pod warunkiem terminowego wnoszenia opłat okresowych za ochronę.

czas ochrony

 

Marki - w biznesie, sztuce, działalności dobroczynnej czy też w sporcie - stały się fenomenem społecznym i kulturowym o zupełnie nadzwyczajnej i niewyobrażalnej sile władzy. (Wally Olins)

Znaki towarowe to silne narzędzie marketingowe służące promocji firmy oraz jej produktów. Wspierają one kreowanie pozytywnego wizerunku i renomy przedsiębiorstwa, niosą informację o jakości towarów i reklamują je. Celem marki jest identyfikowanie produktów, w szczególności pomoc nabywcom w odróżnieniu produktów danego przedsiębiorcy od produktów oferowanych przez konkurencję. Dzięki temu budują zaufanie do przedsiębiorstwa i służą pozyskiwaniu lojalnych klientów.

Marka nie tylko wzmacnia pozycję i przewagę nad konkurencją ale stanowi znaczący składnik majątku przedsiębiorstwa. Posiada wymierną wartość materialną a tym samym stanowi aktywa przedsiębiorstwa i zwiększa jego dochody.

Liczba funkcjonujących na rynku marek stale rośnie a Urzędy Patentowe na całym świecie obserwują coraz większe zainteresowanie ich ochroną.

Wbrew krążącym opiniom koszty zastrzeżenia znaku towarowego są wielokrotnie niższe niż wydatki ponoszone na reklamę czy marketing. Zw kolei korzyści jakie daje prawidłowa ochrona marki ogromne.

Zastrzeżenie i rejestracja znaku towarowego gwarantuje wyłączność używania znaku na rynku, z wykluczeniem możliwości używania go przez inne podmioty i konkurencję, podrabiania znaku i bezprawnego wykorzystywania.

Brak odpowiedniej ochrony i zabezpieczenia praw do marki naraża na długotrwałe spory sądowe i skutkować może utratą marki na rzecz konkurencji.

Naszym Klientom zapewniamy nie tylko profesjonalną obsługę prawną ale przede wszystkim pomoc i doradztwo na każdym etapie postępowania:

 • począwszy od tworzenia strategii ochrony marki, wyboru optymalnego finansowo zakresu ochrony, sprawdzania dostępności marki;
 • poprzez wszelkie sprawy proceduralne i prawne, prowadzenie postępowania zgłoszeniowego; przedłużenia, reprezentowanie w sporach sądowych, sprzeciwach i unieważnieniach, ochronę marki przed naruszeniami;
 • po przygotowywanie umów, licencji i opinii, negocjowanie umów, ochronę na granicy, badania due diligence, etc.