Klasyczna nauka,

mityczna nauka o prostym, pasywnym świecie, należy do przeszłości, zabita nie przez krytykę filozoficzną czy rezygnację empirystów, ale przez wewnętrzny rozwój samej nauki. (Ilya Prigogine)

Jakość to rzeczywistość nauki.

Jakość to cel sztuki. Niezbędne jest umieszczenie tych pojęć w pragmatycznym, przyziemnym kontekście.
(Robert M. Pirsig "Zen i sztuka obsługi motocykla")

Prawdziwa fizyka

to ta, która pewnego dnia doprowadzi do włączenia człowieka w jego pełni w spójny obraz świata.
(Pierre Teilhard De Chardin "Fenomen Człowieka")

Inwestowanie w wiedzę

przynosi największe zyski.
(Benjamin Franklin)

Fizyka

wprowadza uczestnictwo obserwatora; uczestnictwo obserwatora wprowadza informację; a informacja wprowadza fizykę.
(John Archibald Wheeler)

Tego czego nie mogę stworzyć nie rozumiem.

(Richard P. Feynman)

Miły, ale zdezorientowany słuchacz

często po prostu udaje zrozumienie; jednak ten podstęp jest łatwy do wykrycia, ponieważ nie okazuje on odpowiedniej konsternacji przy końcowym wyniku!
(Paul Kwiat & Lucien Hardy “Tajemnica kwantowych ciasteczek” [“The mystery of the quantum cakes”])

Wszechświat

nie jest dostatecznie duży by pomieścić przyszłość.
(Leroy Cronin)

Efektywność

Zajmujemy się kompleksowo wszystkimi zagadnieniami własności intelektualnej, zachowując przy tym indywidualne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Działamy skutecznie i terminowo. Szczegóły

Dokładność

Znamy wartość czasu. Jednocześnie jednak wiemy, jak ważna jest dokładność naszej pracy. Doskonale znamy procedury i zawiłości prawa własności intelektualnej. Szczegóły

Kreatywność

Zawsze staramy się o jak najszerszy zakres ochrony wynalazków, które zgłaszamy do ochrony. Inspirujemy twórców i kreujemy nowe warianty ich rozwiązań. Szczegóły

Praktyka

Kancelaria działa niezmiennie od 1992 roku. Dzięki setkom rozwiązań zgłoszonych do ochrony i wieloletniej praktyce zapracowaliśmy na naszą renomę. Wiemy, co robimy. Szczegóły

Dlaczego warto patentować swoje wynalazki?

Uzyskanie ochrony patentowej zabezpiecza zgłaszającego przed naruszaniem jego rozwiązania, chroniąc jego własność intelektualną. Patent to wyłączne prawo do zarobkowego lub zawodowego korzystania z wynalazku przez 20 lat od daty zgłoszenia. Taki monopol patentowy zapewnia silną przewagę konkurencyjną na rynku. Patent pozwala więc na odzyskanie nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na rozwój wynalaku.

Patent rozszerza też oczywiście dorobek naukowy Wynalazcy. Może być także przedmiotem licencji.

“ Profesjonalny opis patentowy uwzględni rozwój Twojego wynalazku zapewniając łatwą i jednoznaczną identyfikację naruszeń Twojego patentu. ”

dr inż. Szymon Łukaszyk

Szczegóły

Chroń swoje marki!

Wysokie wyniki sprzedaży to zaledwie początek: istotny jest pozytywny wizerunek i renoma towarów lub usług Twojego przedsiębiorstwa. Chroniona prawem marka pozwoli na ich odróżnienie od "podobnych" produktów, jakie oferuje konkurencja.

“Koszty zastrzeżenia znaku towarowego są wielokrotnie niższe niż wydatki ponoszone na reklamę czy marketing. Z kolei korzyści jakie daje ochrona marki - ogromne.”

Renata Sobajda

Szczegóły