Opisy Patentowe

 • 1

  Rozeznanie istoty wynalazku

  Najważniejszy etap tworzenia opisu, którego celem jest właściwe wyróżnienie wynalazku na tle najbliższych mu rozwiązań znanych ze stanu techniki.

 • 2

  Zastrzeżenia patentowe

  Definiują zakres ochrony patentowej, przy czym ich treść interpretowana jest w świetle przykładów realizacji wynalazku. Zastrzeżenie niezależne wyznacza maksymalny zakres ochrony. Zastrzeżenia zależne definiują z kolei korzystne warianty wynalazku uniemożliwiając późniejsze opatentowanie przez osoby trzecie możliwych ulepszeń lub wynalazków selektywnych.

 • 3

  Przykłady realizacji

  Zapewniają wymaganą prawem "dostateczność ujawnienia zgłoszenia". Ponadto wiele urozmaiconych przykładów realizacji zapewnia szeroki zakres ochrony i ułatwia późniejsze dochodzenie roszczeń.

Rozwiązanie nowe, nieoczywiste i stosowalne przemysłowo:

 • przedmioty (artykuły, substancje, urządzenia, układy elektroniczne, etc.);
 • metody (procesy produkcji, wytwarzania, działania, etc.).

Pewne rozwiązania (np. teorie naukowe, metody działalności gospodarczej, etc.) nie są wynalazkami, choć w niektórych przypadkach możliwe są inne formy ich ochrony.

wynalazek

Nowe i użyteczne przemysłowo rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Wzór użytkowy może być rozwiązaniem oczywistym. Maksymalny okres jego ochrony jest jednak krótszy niż wynalazku i wynosi tylko 10 lat.

Pewne zgłoszenia patentowe można przekonwertować na zgłoszenia wzorów użytkowych w toku postępowania, jeżeli ich poziom wynalazczy jest trudny do obrony.

wzór użytkowy

 

Wszechstronne wykształcenie politechniczne pozwala nam szybko i precyzyjne rozeznać istotę wynalazku z każdej dziedziny techniki.

Zawsze staramy się zdefiniować wynalazek jak najszerzej na tle stanu techniki, aby uzyskać jak największy zakres ochrony patentowej. Staramy się przy tym równiez rozszerzyć zakres, jaki pokrywają przedstawione nam przez twórców przykłady realizacji wynalazku. Często też sami proponujemy nowe warianty wynalazku celem lepszego zilustrowania jego istoty.

Jedynym celem ochrony patentowej jest przecież prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku niezależnie od sposobu jego realizacji.

Opisy patentowe, które tworzymy zapewniają łatwą i jednoznaczną identyfikację naruszeń wynalazku. Zapewniają również skuteczne dochodzenie roszczeń patentowych uwzględniając przyszły rozwój wynalazku, jak i ogólny rozwój techniki.